İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I
TEORİ
UYGULAMA
KREDİ
AKTS
AMAÇ
ÖZET İÇERİK
DERS KODLARI
Ders Kodu - Ders Adı Normal Eğitim Uzaktan Eğitim
- AKTS - - -
Güz Yarıyılı
Güz ve Bahar Yarıyılı
İş Sağlığı ve Güvenliği
İSG103 - 2 AKTS - Zorunlu - Önlisans - Türkçe
Güz Yarıyılı
Güz ve Bahar Yarıyılı
DERS İÇERİKLERİ
1. Hafta Dersin Tanımı, İş sağlığı ve güvenliği genel kuralları ve güvenlik kültürü
2. Hafta Çalışma mevzuatı
3. Hafta Çalışanların yasal hak ve sorumlulukları, İşyeri temizliği ve düzeni
4. Hafta İş kazalarının sebepleri ve korunma prensipleri ile tekniklerinin uygulanması, İş kazası ve meslek hastalığından doğan hukuki sonuçlar
5. Hafta Meslek hastalıklarının sebepleri,Hastalıktan korunma prensipleri ve korunma tekniklerinin uygulanması,
6. Hafta Biyolojik risk etmenleri, Psikososyal risk etmenleri
7. Hafta Kimyasal risk etmenleri
8. Hafta Fiziksel risk etmenleri
9. Hafta Ergonomi, Elle kaldırma ve taşıma
10. Hafta Ekranlı araçlarla çalışma, Elektrik, tehlikeleri, riskleri ve önlemleri
11. Hafta İş ekipmanlarının güvenli kullanımı
12. Hafta Güvenlik ve sağlık işaretleri, Kişisel koruyucu donanım kullanımı
13. Hafta Parlama, patlama, yangın ve yangından korunma
14. Hafta Acil durumlar, Tahliye ve kurtarma
15. Hafta İlkyardım
16. Hafta Dönem Sonu Sınavı
DERS ÇIKTILARI
Temel bilimler alanında yeterli bilgiye sahip olmak ve karşılaştığı mesleki problemlerin çözümünde bunları kullanabilmek,
Üretim süreçlerini analiz ederek çalışma ortamında oluşabilecek iş güvenliği risklerini tanımlayabilme ve değerlendirme becerisine sahip olmak.
İş Güvenliği malzemelerini, uyarı ve tehlike işaret ve levhalarını tanımak, özellikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve amacına uygun kullandırma yetkinliğine sahip olmak,
İş güvenliği eğitimleri planlama ve uygulama becerisine sahip olmak,
İş güvenliği ve sağlığına yönelik ölçüm teknikleri ve metotları hakkında yeterli bilgiye sahip olmak,
Acil durumlarda ilk yardım müdahalesi yapabilecek yetkinlikte olmak,
İş sağlığı ve güvenliği konusunda yürürlükte olan mevzuatı izlemek, yorumlayabilmek ve uygulamak,
İşçi sağlığının korunabilmesi ve oluşabilecek meslek hastalıklarının engellenebilmesi için alınması gereken temel önlemler hakkında bilgi sahibi olmak,
Bilgi teknolojilerini etkin şekilde kullanabilmek,
Anadilini sözlü, sözsüz ve yazılı iletişimde etkin olarak kullanabilen,
Mesleki gelişmeleri ve yabancı literatürü izleyebilecek düzeyde yabancı dil bilgisi yeterliliğine sahip olmak,
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine ve bunu gerçekleştirebilme becerisine sahip olmak,
Ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk alma özgüveni olan, yetki alabilme ve gereğini yerine getirebilme becerisini kazanmak,
Genel ahlak ve mesleki etik değerleri benimsemiş olmak
DERS KAYNAKLARI
Öğretim Elemanı Ders Notları
6331 sayılı Kanun(lar)
İlgili Mevzuatlar
Çeşitli ders kitapları
Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et