DÖNEM SONU SINAVI

Dönem sonu sınavına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) 5/ı dersleri komisyonu tarafından aksi karar alınmadıkça 5/ı kapsamına giren ders/dersler için dönem içi sınavı yapılmaz.

b) Dönem sonu sınavları, 5/ı dersleri koordinatörlüğü tarafından merkezi olarak yapılır ve mazeret sınavı yapılmaz.

c) Dönem sonu sınavları ücretsizdir.

ç) 5/ı derslerinin dönem sonu sınavlarının tarihleri, akademik takvimde yer alan dönem sonu ve bütünleme sınav tarihleri ve diğer sınav merkezlerinin sınav tarihleri göz önünde bulundurularak 5/ı dersleri komisyonu tarafından belirlenir. Belirlen sınav tarihleri, sınav tarihinden en az bir (1) ay önce 5/ı dersleri koordinatörlüğü internet sitesinden duyurulur ve birimlere resmi yazı ile bildirilir.

d) 5/ı dersleri komisyonu tarafından aksi belirtilmedikçe, 5/ı derslerinin sınavları ayrı ayrı ve test usulü ile yapılır. Test usulü yapılan sınavlar her bir ders için 20 sorudan oluşur ve 30 dakika sınav süresi verilir.

e) 5/ı derslerinden sınava girecek öğrenci sayısı, sınava girilecek derslik kapasitesinden fazla olduğu takdirde, sınavlar oturumlar halinde yapılabilir. Oturumlar 5/ı dersleri sınav komisyonu tarafından planlanır. Sınav oturumları, tüm yerleşkelerde önceden öğrencilere ilan edilen ve sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve sınav salonunda gözetmenler denetiminde yapılır.

f) 5/ı kapsamındaki derslerin sınavlarının planlanmasında, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği’nin 29’uncu maddesinin 5’inci fıkrasında yer alan “Bir günde aynı sınıfa ait olan ikiden fazla dersin sınavı yapılmaz” hükmü dikkate alınmaz.

Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et