DÖNEM SONU SINAVI

Dönem sonu sınavına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) 5/ı dersleri komisyonu tarafından aksi karar alınmadıkça 5/ı kapsamına giren ders/dersler için dönem içi sınavı yapılmaz.

b) Dönem sonu sınavları, 5/ı dersleri koordinatörlüğü tarafından merkezi olarak yapılır ve mazeret sınavı yapılmaz.

c) Dönem sonu sınavları ücretsizdir.

ç) 5/ı derslerinin dönem sonu sınavlarının tarihleri, akademik takvimde yer alan dönem sonu sınav tarihleri ve diğer sınav merkezlerinin sınav tarihleri göz önünde bulundurularak 5/ı dersleri komisyonu tarafından belirlenir. Belirlenen sınav tarihleri, sınav tarihinden en az bir (1) ay önce 5/ı dersleri koordinatörlüğü internet sitesinden duyurulur ve birimlere resmi yazı ile bildirilir.

d) 5/ı dersleri komisyonu tarafından aksi belirtilmedikçe, 5/ı derslerinin sınavları ayrı ayrı ve test usulü ile yapılır. Test usulü yapılan sınavlar her bir ders için 20 sorudan oluşur ve 30 dakika sınav süresi verilir.

e) 5/ı derslerinden sınava girecek öğrenci sayısı, sınava girilecek derslik kapasitesinden fazla olduğu takdirde, sınavlar oturumlar halinde yapılabilir. Oturumlar 5/ı dersleri sınav komisyonu tarafından planlanır. Sınav oturumları, tüm yerleşkelerde önceden öğrencilere ilan edilen ve sınava giriş belgesinde belirtilen tarih, saat ve sınav salonunda gözetmenler denetiminde yapılır.

Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et