SINAV DEĞERLENDİRME

Sınav sonuçlarının değerlendirilme aşamaları şunlardır:

a) 5/ı dersleri komisyonu tarafından aksi karar alınmadıkça 5/ı kapsamına giren ders/dersler için dönem içi sınavı yapılmaz.

b) 5/ı kapsamına giren dersler sadece G (Geçti), K (Kaldı), M (Muaf) şeklinde tek harf notu olarak değerlendirilir ve bu notlar genel ortalamaya katılmaz.

c) 5/ı kapsamına giren her ders için 100 tam puan üzerinden 0-49 puan alan öğrencilerin tek harf notu K (Kaldı), 50-100 puan alan öğrencilerin tek harf notu dönem sonu sınav sonucu için G (Geçti), muafiyet sınav sonucu için M (Muaf) şeklinde tanımlanır.

ç) 5/ı dersleri kapsamında öğretmenlik programlarında yer alan, ancak sadece örgün eğitim yoluyla yürütülen derslerin sınavları ilgili dersin öğretim elemanı tarafından yapılır. Bu derslerin başarı notu, harf notu olarak verilir ve ortalamaya dâhil edilir.

d) 5/ı dersleri sınavları, 5/ı dersleri sınav komisyonu tarafından elektronik ortama aktarılarak değerlendirilir. Sınav sonuçları, sınav tarihinden sonraki on (10) iş günü içerisinde OBİS‘ten ilan edilir.

Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et