SINAV SONUCUNA İTİRAZLAR

Öğrencinin, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki beş (5) iş günü içerisinde sınav sonucuna itiraz etme hakkı vardır. Bu tarihten sonra yapılan itiraz işlemleri dikkate alınmaz.

Sınavdan süreci içerisinde tüm öğrenciler cevap kağıtlarında ve kitapçıklarda belirtilen sınav kurallarına uymak zorundadır. Sınav kurallarına uymayan ve bu nedenle cevap kağıtları değerlendirmeye alınmayan öğrencilerin yapmış olduğu itirazlar değerlendirmeye alınmaz.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenci, öğrenim gördüğü birimin öğrenci işleri birimine başvurur ve “5/ı Dersleri Sınav Sonucu İtiraz Dilekçesi (Ek-1)”ni doldurarak ilgili birime teslim eder. İlgili birim söz konusu itiraz dilekçesini elektronik ortamda 5/ı dersleri koordinatörlüğüne gönderir.

İtirazlar, 5/ı dersleri koordinatörlüğü tarafından, yürürlükteki yasal mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilip karara bağlanır ve itiraz sonuçları sadece öğrencinin dilekçede belirttiği telefon numarasına SMS yoluyla iletilir.

Şayet öğrenci sınav itiraz sonucunu yazılı olarak almak isterse 5/ı dersleri koordinatörlüğüne dilekçe ile şahsen başvuru yapmalıdır.

Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et