SINAV SONUCUNA İTİRAZLAR

Öğrencinin, sınav sonuçlarının açıklanmasından sonraki beş (5) iş günü içerisinde sınav sonucuna itiraz etme hakkı vardır. Bu tarihten sonra yapılan itiraz işlemleri dikkate alınmaz.

Sınava giren tüm öğrenciler cevap kâğıdı üzerindeki uyarılara, sınav kitapçığının ön yüzündeki ve arka yüzündeki sınav kurallarına uymak zorundadır. Cevap kâğıdı ve sınav kitapçığı üzerindeki alanların eksiksiz ve hatasız doldurulması öğrencinin sorumluluğundadır. Sınav kurallarına uymayan veya sınav evrakında öğrenci bilgilerinin tespiti için kullanılan alanlarda eksik veya hatalı kodlama yapan öğrencilerin cevap kâğıtları değerlendirmeye alınmaz. Sınavda sorumlu olduğu tüm dersler K (Kaldı) olarak işaretlenir.

Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenci, öğrenim gördüğü birimin öğrenci işleri birimine başvurur ve “5/ı Dersleri Sınav Sonucu İtiraz Dilekçesi (Ek-1)”ni doldurarak ilgili birime teslim eder. İlgili birim söz konusu itiraz dilekçesini elektronik ortamda 5/ı dersleri koordinatörlüğüne gönderir.

İtirazlar, 5/ı dersleri koordinatörlüğü tarafından, yürürlükteki yasal mevzuat ve yönetmelikler doğrultusunda değerlendirilip karara bağlanır ve itiraz sonuçları sadece öğrencinin dilekçede belirttiği telefon numarasına SMS yoluyla iletilir. Şayet öğrenci sınav itiraz sonucunu yazılı olarak almak isterse 5/ı dersleri koordinatörlüğüne dilekçe ile şahsen başvuru yapmalıdır.

Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et