TEK DERS SINAVI

Tek ders sınavına kimler katılabilir :

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi - Ön Lisans ve Lisans Eğitimi Yönetmeliği - Madde 30 Dersin hangi yarıyıldan olduğuna bakılmaksızın, mezuniyeti için başarması gereken uygulamasız ya da uygulaması başarılmış tek dersi bulunan öğrenciler, dönem sonu sınavına girme koşullarını sağlamış olmaları halinde, bütünleme sınavının bitimini takiben biriminin ilgili kurulunca belirlenen tarihlerde açılacak tek ders sınavına katılabilir. Bu sınavdan başarılı olan öğrencilerin mezuniyetlerine karar verilir. Staj/kamp zorunluluğu olan birimlerde staj/kamp uygulamalarındaki başarısızlık ya da eksiklik tek ders sınavı hesabında göz önüne alınmaz. Tek ders sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin bütünleme sınavı sonuçlarının ilan edilmesini takip eden beş iş günü içinde dilekçe ile başvurmaları gerekir.

5/ı Kapmsamına giren dersler için tek ders sınavına ilişkin usul ve esaslar şunlardır:

a) Tek ders sınavı 5/ı dersleri koordinatörlüğü tarafından merkezi olarak yapılır.

b) Başvuru ve sınav tarihi, 5/ı dersleri dönem sonu sınavı tarihini takip eden bir (1) ay içerisinde yapılacak şekilde 5/ı dersleri komisyonu tarafından belirlenir, 5/ı dersleri koordinatörlüğü internet sitesinden duyurulur ve birimlere resmi yazı ile bildirilir.

c) Belirlenen tarihler içinde öğrenciler başvurusunu öğrenim gördüğü birime yapar. Birimler, sınava girecek öğrencileri OBİS’e kaydeder. 5/ı dersleri sınav komisyonu, sınava girecek öğrencilerin listesini OBİS’ten alır ve sınavı yapar.

Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et