YAZ OKULU

Yaz okulunun amacı

Yaz okulunun amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim kapasitesinin yaz aylarında da değerlendirilmesi ve böylelikle verimliliğin arttırılması,

b) Dersleri alamayan öğrenciler ile aldıkları dersten başarısız olan öğrencilere yeni bir olanak sağlanması,

c) Diğer yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ile misafir öğrencilere üniversitemizde okutulan 5/ı kapsamındaki dersleri alma fırsatı verilmesidir.

Başvuru

Yaz okulu eğitimine, ADÜ bünyesinde yer alan ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı olan ile özel ve misafir öğrenci statüsündeki öğrenciler başvurabilir. Yaz okulunda ders alan misafir öğrenciler “ADÜ Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi” çerçevesinde işlem görürler.

Yaz okulu ücreti

Yaz okulunda öğrenciler, Bakanlar Kurulu ve/veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ADÜ Yönetim Kurulunun belirleyeceği yaz okulu ücretini kayıt esnasında öderler.

Yaz okulunun planlanması

5/ı kapsamına giren dersler için yaz okulu en az beş (5) hafta olarak planlanır. Açılması planlanan dersler Yaz Okulu Eğitimi akademik takviminde belirtilen tarihte duyurulur. Dersler sadece uzaktan eğitim yolu ile yürütülür. Uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler için ADÜZEM tarafından önce tek bir şube oluşturulur. Ders kayıtlarının bitmesinden sonra, ön lisans ve lisans programında ayrı şubeler açılır. Her bir şubeye en fazla ön lisans programı için 200 öğrenci, lisans programı için 150 öğrenci kaydedilir.

Yaz okulunun yürütülmesi

Yaz okulu eğitiminin yürütülmesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 5/ı Dersleri Usul ve Esasları'nın 7’inci maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Yaz okulu sonu sınavı

Yaz okulu sonu sınavı 5/ı dersleri sınav komisyonu tarafından, 5/ı dersleri kapsamında yaz okulunda eğitim alan öğrencileri kapsayacak şekilde merkezi olarak yaz okulu akademik takviminde belirtilen tarihte yapılır.

Yaz okulu sonu sınavı sonucunun duyurulması

ADÜ öğrencilerinin yaz okulu sonu sınavı sonucu, 5/ı dersleri sınav komisyonu tarafından OBİS’ten ilan edilir.

Özel ve misafir öğrencilere, aldıkları derslerin kodunu, adını, saat/kredisini, AKTS kredisini ve başarı notunu (G/K) gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir. Talebi halinde belgenin onaylı bir kopyası öğrenciye verilir.

 •  YAZ OKULU TAKVİMİ
 • Derslerin Duyurulması
  03 ŞUBAT 2020
 • Yaz Okulu Ücretlerin Yatırılması
  15-19 HAZİRAN 2020
 • Yaz Okulu Kayıt Tarihleri
  15-19 HAZİRAN 2020
 • Derslere Başlama Tarihi
  22 HAZİRAN 2020
 • Derslerin Bitiş Tarihi
  31 TEMMUZ 2020
 • Yaz Okulu Sonu Sınavı
  05 AĞUSTOS 2020
 • Sınav Sonuçlarının Duyurulması
  10 AĞUSTOS 2020
Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et