YAZ OKULU

Yaz okulunun amacı

Yaz okulunun amaçları şunlardır:

a) Üniversitenin eğitim kapasitesinin yaz aylarında da değerlendirilmesi ve böylelikle verimliliğin arttırılması,

b) Dersleri alamayan öğrenciler ile aldıkları dersten başarısız olan öğrencilere yeni bir olanak sağlanması,

c) Diğer yükseköğretim kurumlarında okuyan öğrenciler ile misafir öğrencilere üniversitemizde okutulan 5/ı kapsamındaki dersleri alma fırsatı verilmesidir.

Başvuru

Yaz okulu eğitimine, ADÜ bünyesinde yer alan ön lisans ve lisans programlarına kayıtlı olan ile özel ve misafir öğrenci statüsündeki öğrenciler başvurabilir. Yaz okulunda ders alan misafir öğrenciler “ADÜ Özel ve Misafir Öğrenci Yönergesi” çerçevesinde işlem görürler.

Yaz okulu ücreti

Yaz okulunda öğrenciler, Bakanlar Kurulu ve/veya Hazine ve Maliye Bakanlığınca belirlenen esaslara göre ADÜ Yönetim Kurulunun belirleyeceği yaz okulu ücretini kayıt esnasında öderler.

Yaz okulunun planlanması

5/ı kapsamına giren dersler için yaz okulu en az beş (5) hafta olarak planlanır. Açılması planlanan dersler Yaz Okulu Eğitimi akademik takviminde belirtilen tarihte duyurulur. Dersler sadece uzaktan eğitim yolu ile yürütülür. Uzaktan eğitim yoluyla verilen dersler için ADÜZEM tarafından önce tek bir şube oluşturulur. Ders kayıtlarının bitmesinden sonra, ön lisans ve lisans programında ayrı şubeler açılır. Her bir şubeye en fazla ön lisans programı için 200 öğrenci, lisans programı için 150 öğrenci kaydedilir.

Yaz okulunun yürütülmesi

Yaz okulu eğitiminin yürütülmesi, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi 5/ı Dersleri Usul ve Esasları'nın 7’inci maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilir.

Yaz okulu sonu sınavı

Yaz okulu sonu sınavı 5/ı dersleri sınav komisyonu tarafından, 5/ı dersleri kapsamında yaz okulunda eğitim alan öğrencileri kapsayacak şekilde merkezi olarak yaz okulu akademik takviminde belirtilen tarihte yapılır.

Yaz okulu sonu sınavı sonucunun duyurulması

ADÜ öğrencilerinin yaz okulu sonu sınavı sonucu, 5/ı dersleri sınav komisyonu tarafından OBİS’ten ilan edilir.

Özel ve misafir öğrencilere, aldıkları derslerin kodunu, adını, saat/kredisini, AKTS kredisini ve başarı notunu (G/K) gösteren bir belge düzenlenir. Bu belge, öğrencinin kayıtlı olduğu yükseköğretim kurumuna gönderilir. Talebi halinde belgenin onaylı bir kopyası öğrenciye verilir.

 •  YAZ OKULU AKADEMİK TAKVİMİ
 • Derslerin Duyurulması
  1.02.2021 - 1.02.2021
 • Yaz Okulu Ücretlerin Yatırılması
  7.07.2021 - 13.07.2021
 • Yaz Okulu Kayıt Tarihleri
  7.07.2021 - 13.07.2021
 • Derslere Başlama/Bitiş Tarihi
  26.07.2021 - 29.08.2021
 • Yaz Okulu Sonu Sınavı
  31.08.2021 - 31.08.2021
 •  YAZ OKULU DERSLERİ
 • ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ I
  AI101
  AI103
 • ATATÜRK İLKE VE İNKILAPLARI TARİHİ II
  AI102
  AI104
 • TÜRK DİLİ I
  TD101
  TD103
 • TÜRK DİLİ II
  TD102
  TD104
 • İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ I
  YD101
  YD103
 • İNGİLİZCE DİL BECERİLERİ II
  YD102
  YD104
 • İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ I
  ISG101
  ISG103
Adres :
Aydın Menderes Derslikleri C Blok Zamin Kat.
Merkez Kampüs - Efeler - AYDIN / TÜRKİYE
Telefon :
+90 256 218 20 00 - 3883
Sosyal Medya :
 @aduzem - Takip Et